Lämmin kiitos jokaiselle minua äänestäneelle ja kampanjassa tukeneelle!

Nyt on kiitosten aika.

Tämä oli ensimmäinen vaalikampanjani ja tein sitä pienellä budjetilla ja äitiyslomalla, pienen vauvan ehdoilla. Monta asiaa tuli opittua matkan varrella. Haluan nöyränä kiittää kaikkia äänestäjiäni! Teitä oli yhteensä 170, se oli enemmän kuin uskalsin odottaa. Se ei ihan riittänyt varavaltuutetun paikkaan. Kiitos myös kaikesta kannustuksesta ja kampanjassa mukanaolosta. Onnittelut kaikille valituille valtuutetuille ja varavaltuutetuille! Jännittävän vaali-illan jälkeen näyttää siltä, että Tampere saa kokoomuslaisen pormestarin!

Tänään tuli kuluneeksi tasan kaksi vuotta Euroopan korkeimman vuoren, Kaukasuksen Elbrusin (5642m) huiputuksesta. Se muistutti, että sinnikkäästi eteenpäin pykimällä voi saavuttaa tavoitteensa. Edelleen olen kiinnostunut kuntapäätöksenteosta ja haluan paneutua Tampereen asioihin jatkossakin. Paikallisyhdistyksessä ja aluejärjestön hallituksessa työ jatkuu ja toivottavasti tulee mahdollisuus asettua ehdolle uudelleen.

Kuntavaaliteemoistani voit lukea blogitekstien puolelta.

Tervetuloa sivuilleni!

Sivuilleni kirjoittelen ajatuksiani ja näkemyksiäni yhteiskunnan politisoituneista asioista sekä omista mielenkiinnon kohteistestani. Minulle tärkeitä teemoja ovat:

1. Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus sivistyneessä yhteiskunnassa

Tasa-arvo yhteiskunnassa tarkoittaa minulle sitä, että jokaisella yksilöllä on samat mahdollisuudet, oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti naisten tasa-arvoisesta asemasta tulee yhteiskunnassa huolehtia. Jokaiselle lapselle ja nuorelle tulee taustasta ja varallisuudesta riippumatta mahdollistaa koulutus ja menestys omien kiinnostusten ja kykyjen mukaan, tarpeen mukaan yksilöllisesti tukien. Yhteiskunnan tulee kannustaa myös elinikäiseen oppimiseen. Koulutus on tie sivistykseen. Sivistyneessä yhteiskunnassa hyväksytään erilaisuutta ja ollaan suvaitsevaisia. 

2. Välittäminen toisista ja hyvinvoinnin turvaaminen

Ihmisistä, erityisesti lapsista ja nuorista, välittäminen on ihmissuhteiden, mutta myös yhteiskunnan peruspilari. Välittäminen on tekoja, jotka vaativat empatiaa eli toisen tilanteen ymmärtämistä sekä vuorovaikutusta. Hyvinvoinnin keskeisenä elementtinä on oikea-aikaiset ja vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Painopiste tulee siirtyä entistä enemmän ennalta ehkäiseviin palveluihin. Julkisten toimijoiden lisäksi tarve on myös yksityisille ja kolmannen sektorin palveluille. Hyvinvointi ja välittämien lisäävät myös turvallisuutta ja yhtenäisyyttä yhteiskunnassa. 

3. Ympäristöstä huolehtiminen tulevaisuutta varten

Ympäristö on meillä vain lainassa tulevaisuudelta. Kaikessa päätöksenteossa on huomioitava kokonaisympäristövaikutukset ja pyrkiä hiilinegatiivisuuteen. Arjen pienetkin päätökset vaikuttavat lopputulokseen. Kuitenkaan taloutta ei saa kokonaan uhrata, jotta jatkossakin on varaa tehdä ekologisesti kestäviä ratkaisuja.

4. Vastuullinen taloudenhoito

Vain työnteon ja yrittäjyyden kautta voi olla hyvinvointia, työ onkin paras sosiaaliturva. Vastuullinen taloudenhoito on yhteiskunnassa kaiken perusta. Julkista taloutta on hoidettava tehokkaasti ja ennen kaikkea vastuullisesti, verovaroja on käytettävä viisaasti.

5. Digitalisaation hyödyntäminen

Digitalisaatio on jokaisen elämään vaikuttava, käyttäytymistä ja toimintatapoja muuttava ilmiö.  Teknologinen kehitys vauhdittaa ja tukee tätä globaalia muutosta. Olemassa olevia palveluita ei pidä vain sähköistää, vaan uudelleen jäsentää päivittämällä digitalisaation avulla toimintamalleja.