Demokratia on tapa olla sivistyneesti eri mieltä

Viime viikkoina on USA:n presidentinvaaleista uutisoitu lähes tauotta. Vaikka voittaja on ollut selvillä jo pidempään, keskustelu ja kritiikki ei ole laantunut. Vaalien ääntenlaskennan perusteeton kyseenalaistaminen horjuttaa edustuksellista demokratiaa, jonka ytimessä on nimenomaan äänestämisen kautta vaikuttaminen. Toivon, että vaalit saavat lopulta arvoisensa päätöksen ja rauhallisen vallanvaihdon. Demokratia on kuitenkin sitoutumista yhteisiin pelisääntöihin ja niiden johdonmukaiseen soveltamiseen silloinkin, kun se on oman edun kannalta epäsuotuisaa tai omien toiveiden vastaista.

Demokratiakeskustelu on mielestäni tervetullutta. Tämä syksynä on taas arvosteltu oppositiopolitiikkaa. Hallituksen arvostelu, erityisesti korona-aikana, on koettu epäsopivaksi. Varsinaisesti päätöksenteko tehdään kuitenkin eduskunnassa ja opposition tehtävä demokratiassa on hallituksen kyseenalaistaminen ja arvostelu. Mielestäni hyvä oppositiopolitiikka ei pelkästään arvostele, vaan myös esittelee vaihtoehtoja hallituksen ratkaisuun. Hallituksen rooliin kuuluu kuunnella, kunnioittaa, perustella valintojaan ja vakuuttaa niiden oikeellisuudesta. Myös silloin kun kysely ärsyttää ja on vaikea ymmärtää, että joku voi olla eri mieltä. 

Saman dynamiikan toivoisin toimivan muutenkin yhteiskunnassa, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Asioista tulee voida perustellusti kyseenalaistaa suuttumatta ja loukkaantumatta, mutta pelkän valittamisen tai arvostelun lisäksi toivoisin argumentointiin perusteluja tai vaihtoehtoehtoisia ratkaisuja. Aina se ei ole helppoa ja vastakkainasetteluun voi sortua itsekin.  Itse haluan olla toisia kunnioittava ja maltillinen, vaikka erimielinen joskus asioista olenkin.

Demokratiaa kohtaan saa mielestäni osoittaa myös kritiikkiä, erityisesti osallistumisen näkökulmasta. Perinteiset demokratian toimintamallit eivät enää vastaakaan odotuksia nykypäivän vaikuttamisen tavoista ja keinoista. Julkishallinnon tulee vastata kansalaisten muuttuneisiin tarpeisiin sekä ottaa käyttöön soveltuvia ja monipuolisia osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia. Demokratiaan kuuluu kaikille oikeus osallistuja vaikuttaa elinympäristön ja yhteiskunnan kehittämiseen. Haluan asua kunnassa, jossa jokainen voi osallistua vaikuttamiseen. Tästä syystä olen lähtenyt mukaan kuntapolitiikkaan ja kuntavaaliehdokkaaksi. Haluan edistää Tampereen asioita omassa toiminnassani.