Lämmin kiitos jokaiselle minua äänestäneelle ja kampanjassa tukeneelle!

Nyt on kiitosten aika.

Tämä oli ensimmäinen vaalikampanjani ja tein sitä pienellä budjetilla ja äitiyslomalla, pienen vauvan ehdoilla. Monta asiaa tuli opittua matkan varrella. Haluan nöyränä kiittää kaikkia äänestäjiäni! Teitä oli yhteensä 170, se oli enemmän kuin uskalsin odottaa. Se ei ihan riittänyt varavaltuutetun paikkaan. Kiitos myös kaikesta kannustuksesta ja kampanjassa mukanaolosta. Onnittelut kaikille valituille valtuutetuille ja varavaltuutetuille! Jännittävän vaali-illan jälkeen näyttää siltä, että Tampere saa kokoomuslaisen pormestarin!

Tänään tuli kuluneeksi tasan kaksi vuotta Euroopan korkeimman vuoren, Kaukasuksen Elbrusin (5642m) huiputuksesta. Se muistutti, että sinnikkäästi eteenpäin pykimällä voi saavuttaa tavoitteensa. Edelleen olen kiinnostunut kuntapäätöksenteosta ja haluan paneutua Tampereen asioihin jatkossakin. Paikallisyhdistyksessä ja aluejärjestön hallituksessa työ jatkuu ja toivottavasti tulee mahdollisuus asettua ehdolle uudelleen.

13.6.2021

Kuntavaaliteemani 2021: Hyvä arki vastuullisilla valinnoilla ja rohkeilla ratkaisuilla

Hyvä arki

Ihmisten arjen asioista päätetään kunnassa. Minulle tärkeitä teemoja ovat hyvinvointi ja koulutus sekä ympäristöasiat. Ihmisiä tulee kuulla ja kuunnella, nähdä asiat pintaa syvemmältä. Hyvinvoinnin keskeisenä elementtinä on oikea-aikaiset ja vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Painopisteen tulee siirtyä entistä enemmän ennalta ehkäiseviin palveluihin. Pienen lapsen äitinä minulle on erityisen tärkeää jokaisen lapsen ja nuoren hyvinvointi. Jokaiselle tulee taustasta ja varallisuudesta riippumatta mahdollistaa yksilöllinen ja turvallinen varhaiskasvatus ja perusopetus, tarpeen mukaan yksilöllisesti tukien. Nyt tehdyt päätökset vaikuttavat tulevien sukupolvien elämään. Perintömme tulee olla ainakin elinkelpoinen ja puhdas ympäristö. Ympäristö on meillä vain lainassa tulevaisuudelta.

Vastuulliset valinnat

Vastuulliset valinnat tulee näkyä erityisesti kaupungin taloudenhoidossa, se on yhteiskunnassa kaiken perusta. Julkista taloutta on hoidettava tehokkaasti ja ennen kaikkea vastuullisesti, verovaroja on käytettävä viisaasti. Olen vastuuntuntoinen ja rehellinen päätöksentekijä, joka pystyy perustelemaan päätöksensä, myös ne epäsuositut, mutta välttämättömät. Päätöksissä tulee huomioida myös ympäristövaikutukset, mutta kuitenkin niin, että jatkossakin on varaa tehdä ekologisesti kestäviä ratkaisuja.

Rohkeat ratkaisut

Elinvoimainen kaupunki vaatii rohkeita ratkaisuja. Erityisesti yritystoimintaa ja työllisyyden edistämistä tulee vahvistaa, vain työnteon ja yrittäjyyden kautta voi olla hyvinvointia. Elinvoimaa syntyy myös tarkoituksenmukaisella maankäytöllä, toimivalla joukkoliikenteellä, ympäristöarvoilla, kansainvälisyydellä, innovaatioiden edistämisellä sekä liikunta- ja kulttuuripalveluiden kehittämisellä. Näiden vetovoimatekijöiden lisäksi digitalisaatiota tulee hyödyntää ratkaisuja tehdessä. Digitalisaatio on jokaisen elämään vaikuttava, käyttäytymistä ja toimintatapoja muuttava ilmiö.  Olemassa olevia palveluita ei pidä vain sähköistää, vaan uudelleen jäsentää päivittämällä digitalisaation avulla toimintamalleja.  

Kuntavaaliehdokas @heidijokela2021 #kokoomus #tamperelainenkokoomus #kuntavaalit2021 #suomentärkeimmätvaalit

Koronavaalit

Demokraattinen yhteiskunta perustuu kompromisseihin ja politiikassa pärjäämisessä vaaditaan yhteistyökykyä yli puoluerajojen. Ongelmat ovat usein kompleksisia ja poliittinen toimintaympäristö on dynaaminen. Koronatilanne on tästä erinomainen esimerkki. Päätösten tekemistä varten oleva tieto on aina jossain määrin epätäydellistä ja epävarmaa, ennakointi on vaikeaa tai jopa mahdotonta, sekä potentiaalisten toimintavaihtoehtojen määrä on rajaton. Päätöksentekijän äly on rajallista ja ihmisillä on taipumus toimia tapojensa ja tottumustensa ohjaamana. Koska täysin rationaaliseen päätökseen on mahdotonta päästä, joudutaan päätymään neuvotellen kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, kompromissiin. Usein tämä tarkoittaa myös sitä, että keinot määräävät tavoitteet. 

Koronaepidemia on kestänyt jo yli vuoden. Jokainen meistä on tehnyt ratkaisuja parhaan tiedon valossa, myös minä, esimerkiksi työelämässä. Osa päätöksistä on osoittautunut oikeiksi, osa myöhemmin korjattaviksi. Tänään 18.4. piti olla kuntavaalipäivä, mutta tehdyn siirron jälkeen vaaleihin on aikaa kuitenkin vielä kahdeksan viikkoa. Vaikea sanoa, oliko siirtopäätös oikea vai väärä. Jälkiviisaus onkin usein sitä helpointa viisautta, varsinkin, jos itse kokee olleensa oikeassa. Yleensä se on kuitenkin oikeaan osunut arvaus ja myöhemmin, kun tietoa on tullut lisää, on helpompi nähdä miten olisi kannattanut toimia. Jälkiviisaudessa katse on kuitenkin menneessä, eikä tulevassa. Tehdyistä ratkaisuista kuitenkin tulee oppia. Mielestäni nyt onkin tärkeintä varmistaa, että vaalit onnistuvat 13.6.

Itse aloitan nyt aktiivisemman kampanjoinnin. Saimme puolisoni kanssa esikoisemme maaliskuun lopussa ja viime viikot olen keskittynyt vauvakuplassa olemiseen. Vaalityötä teen toki jatkossa vauvan ehdoilla, joten aika näyttää minkälaiseksi kampanjani muodostuu.

Vaikuttamisen mahdollisuudet

24.11.2020

Kuntalaisille on erilaisia keinoja osallistua ja vaikuttaa elinympäristön ja yhteiskunnan kehittämiseen. Kunnissa päätetään asumisesta ja ympäristöstä, kulttuuri- ja vapaa-ajanasioista, varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta, työn ja yrittämisen mahdollisuuksista, liikenteestä ja kaduista sekä ainakin vielä toistaiseksi sosiaali- ja terveyspalveluista. 

Tampereen tulevaisuuden suunnittelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa tarvitaan meitä kaikkia. Tamperelaisena voit vaikuttaa monin eri tavoin. Itse olen toiminut viime vuosina poliittisessa paikallisyhdistystoiminnassa. Nyt tuntuu itselle sopivalta ajankohdalta lähteä mukaan aktiivisemmin. Minut valittiin viime viikolla Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaaksi ja tavoitteenani on vaikuttaa oman kuntani asioihin. Myös sinä voit vaikuttaa osallistumalla yhteisten asioiden hoitamiseen. Voit kertoa mielipiteesi kyselyissä tai asukasilloissa. Marraskuussa vaikuttamisen mahdollisuutena on esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin äänestys vuodelle 2021. Tampereelle toimii myös asuinaluekohtaisia alueverkostoja. Vaikuttaa voi myös tekemällä kuntalaisaloitteen. Kuulen myös itse mielelläni mielipiteitäsi ja palautettasi, sitä voit antaa kommenttikenttään, sähköpostitse tai sosiaalisen median kanavia pitkin.

Monet kuntapolitiikkaan liittyvät asiat ovat minulle vielä uusia, mutta innokkaana haluan ottaa asioista selvää. Kutsun sinut mukaani matkalleni, josta tulen kirjoittelemaan sekä tänne että sosiaalisen median kanaviini. Konkreettisena lupauksena on arvojeni mukainen toiminta, asioiden ja päätösten perusteleminen sekä ihmisten kuunteleminen. Näiden eteen olen valmis tekemään töitä. Yhteistyötä tulee tehdä rakentavasti ja laaja-alaisesti, myös puoluerajat ylittävästi. Minun kokoomukseni on ennen kaikkea arvolähtöinen puolue, jossa tulevaisuus rakennetaan rohkeasti uudistaen, taloudellisesti vastuullisesti, ekologisesti kestävästi, sosiaalisesti oikeudenmukaisesti ja vapautta arvostaen,  kuitenkaan yksilön vastuuta unohtamatta.

Demokratia on tapa olla sivistyneesti eri mieltä

Viime viikkoina on USA:n presidentinvaaleista uutisoitu lähes tauotta. Vaikka voittaja on ollut selvillä jo pidempään, keskustelu ja kritiikki ei ole laantunut. Vaalien ääntenlaskennan perusteeton kyseenalaistaminen horjuttaa edustuksellista demokratiaa, jonka ytimessä on nimenomaan äänestämisen kautta vaikuttaminen. Toivon, että vaalit saavat lopulta arvoisensa päätöksen ja rauhallisen vallanvaihdon. Demokratia on kuitenkin sitoutumista yhteisiin pelisääntöihin ja niiden johdonmukaiseen soveltamiseen silloinkin, kun se on oman edun kannalta epäsuotuisaa tai omien toiveiden vastaista.

Demokratiakeskustelu on mielestäni tervetullutta. Tämä syksynä on taas arvosteltu oppositiopolitiikkaa. Hallituksen arvostelu, erityisesti korona-aikana, on koettu epäsopivaksi. Varsinaisesti päätöksenteko tehdään kuitenkin eduskunnassa ja opposition tehtävä demokratiassa on hallituksen kyseenalaistaminen ja arvostelu. Mielestäni hyvä oppositiopolitiikka ei pelkästään arvostele, vaan myös esittelee vaihtoehtoja hallituksen ratkaisuun. Hallituksen rooliin kuuluu kuunnella, kunnioittaa, perustella valintojaan ja vakuuttaa niiden oikeellisuudesta. Myös silloin kun kysely ärsyttää ja on vaikea ymmärtää, että joku voi olla eri mieltä. 

Saman dynamiikan toivoisin toimivan muutenkin yhteiskunnassa, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Asioista tulee voida perustellusti kyseenalaistaa suuttumatta ja loukkaantumatta, mutta pelkän valittamisen tai arvostelun lisäksi toivoisin argumentointiin perusteluja tai vaihtoehtoehtoisia ratkaisuja. Aina se ei ole helppoa ja vastakkainasetteluun voi sortua itsekin.  Itse haluan olla toisia kunnioittava ja maltillinen, vaikka erimielinen joskus asioista olenkin.

Demokratiaa kohtaan saa mielestäni osoittaa myös kritiikkiä, erityisesti osallistumisen näkökulmasta. Perinteiset demokratian toimintamallit eivät enää vastaakaan odotuksia nykypäivän vaikuttamisen tavoista ja keinoista. Julkishallinnon tulee vastata kansalaisten muuttuneisiin tarpeisiin sekä ottaa käyttöön soveltuvia ja monipuolisia osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia. Demokratiaan kuuluu kaikille oikeus osallistuja vaikuttaa elinympäristön ja yhteiskunnan kehittämiseen. Haluan asua kunnassa, jossa jokainen voi osallistua vaikuttamiseen. Tästä syystä olen lähtenyt mukaan kuntapolitiikkaan ja kuntavaaliehdokkaaksi. Haluan edistää Tampereen asioita omassa toiminnassani.